TÜRKİYE GENOM ARAŞTIRMASI:

Genomiks Çağında Kişisel Tanı ve Tedavilere İlk Adım

20 Ocak 2012, Boğaziçi Üniversitesi, Rektörlük Salonu
Davetli Toplantı

21 Ocak 2012 , Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall (Saatli Bina)
Kayıtlı Toplantı

Online kayıt işlemi sona ermiştir. Çalıştay başlamadan önce kurulan kayıt masalarında kayıt olabilirsiniz.

1.Bölüm: TÜRKİYE VE İNSAN GENOM PROJESİ (Oturum Başkanı: Duran Üstek)
 • 9:00 Nesrin Özören, “Yaşam Bilimlerinin ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Tanıtımı” , Boğaziçi Üniversitesi,
 • 9:15 Cemalettin Bekpen, “Türkiye ve İnsan Genom Projesi” , Boğaziçi Üniversitesi,
 • 9:30 Cenk Şahinalp, "BÜ Türkiye Genom Araştırmasının Biyoinformatik Temelleri" , Simon Fraser Universitesi, Kanada,
 • 10:00 Can Alkan, "BÜ Türkiye Genom Araştırması İlk Analiz Sonuçlarının Ayrıntılı Sunumu" , Genom Bilimleri, Waşington Universitesi, Amerika, ve Bilkent Üniversitesi
 • 10:30 Ömer Gökçümen, "Dünyanın Genetik Çeşitliliği ve Türkiye'nin Genomları" , Harvard Universitesi, Amerika,
 • 10:50 Pınar Kavak, "BÜ Türkiye Genom Araştırması İlk Analiz Sonuçlarının Sunumu" , TUBITAK-MAM,
11:00-11:30 Çay ve Kahve Arası
 
2.Bölüm: İNSAN HASTALIKLARINDA GENOMİK UYGULAMALAR (Oturum Başkanı: Kuyaş Buğra)
 • 11:30 Nazlı Başak, "21. Yüzyılın Biyolojik Devrimi: İnsan Genom Projesi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri" , Boğaziçi Üniversitesi,
 • 12:00 Ahmet Gül, "Bir kompleks hastalık modeli olarak Behçet hastalığı" , İstanbul Üniversitesi,
 • 12:30 Hilal Özdağ, "Sporadik Kolorektal Kanser Vakalarında Aile Temelli Genom Boyu Asosasiyasyon Analizleri" , Ankara Üniversitesi,
13:00-14:30 Öğle Yemeği Arası
 • 14:30 Duran Üstek, "DETAE Genom Merkezi", DETAE, İstanbul Üniversitesi,
 • 15:00 Nurten Akarsu, "Nadir Hastalıklarda Genom Boyu Analiz: ALX Gen Ailesi İle İlişkili Fenotipler", Hacettepe Üniversitesi,
3.Bölüm: TÜRKİYE'DEKİ GENOMİK ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR (Oturum Başkanı: Can Alkan)
 • 15:30 Bayram Yuksel , "TÜBİTAK İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırmaları Merkezi (İGBAM) ve Türkiye’de Genom Analiz Çalışmaları", TUBITAK-MAM,
16:30-17:00 Çay ve Kahve Arası
 
17:00-18:00 AÇIK MASA TARTIŞMASI: Türkiye ve İnsan Genom Projesi, Kişisel Tanı ve Sağlık Açısından Uygulamaları (Oturum Başkanı: Nesrin Özören)
 • 18:00 Cemalettin Bekpen, "Kapanış Konuşması", Boğaziçi Üniversitesi,
Not: Toplantı Dili Türkçe'dir.